Kaligrafia szkolna

KsiążkiKaligrafia szkolna to taka umiejętność pisania, w której jednakowo ważne są konstrukcja litery, rytm i światła wpływające na kształt pisma, jego równość i czytelność. Pismo szkolne cechuje także prostota – brak ozdobników, które spowalniają proces pisania i czynią je mniej czytelnym. Warto pamiętać, że prawidłowo wyrobione nawyki pisania w wieku szkolnym będą procentować w całym życiu, pomimo wykształcenia się indywidualnego charakteru pisma. W czasie zajęć uczestnicy ćwiczą motorykę małą oraz grafomotorykę, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową za pomocą dodatkowych ćwiczeń.

Zajęcia kaligrafii szkolnej odbywają się w niewielkich grupach. Pomimo tego, każdy z uczestników pracuje indywidualnie, w swoim tempie. Zdobywanie umiejętności prawidłowego pisania liter i właściwych nawyków pisarskich jest procesem długotrwałym i na efekty trzeba poczekać, ale na pewno się pojawią.

 

Do kogo skierowane są zajęcia?

Zajęcia z kaligrafii szkolnej przeznaczone są dla uczniów szkoły podstawowej od klasy drugiej począwszy w celu doskonalenia kształtu liter, ich połączeń oraz rytmu i tempa pisania. Są odpowiednie zarówno dla tych, którzy piszą czytelnie, jak i dla uczniów mających z tym problem. 

 

Co robimy w czasie zajęć?


Uczestnicy zajęć zapoznają się z różnymi narzędziami pisarskimi, papierem i liniaturami, korzystamy z Elementarza i Zeszytów ćwiczeń, których autorem jest uznany polski kaligraf - Ewa Landowska.

Umiejętność pięknego, czytelnego i płynnego pisania, posługiwanie którym sprawia przyjemność, wymaga regularnych ćwiczeń. Czytelne, własnoręczne notatki usprawniają pracę mózgu oraz zapamiętywanie, kształtują zmysł estetyki.